Zorg voor kinderen

De groepsleerkracht draagt in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor de zorg. Wanneer kinderen uitvallen bij toetsen en observaties, volgen wij vastgestelde procedures. De groepsleerkracht en de intern begeleider spelen hierbij een centrale rol. Wij bespreken het met de ouders altijd als een kind afwijkt van de gewone leerlijn (versnellen of vertragen). Er zijn verschillende mogelijkheden voor extra hulp binnen de groep.

De extra hulp wordt zoveel mogelijk door de groepsleerkracht gegeven. Kinderen kunnen ook een apart programma krijgen dat, voor korte of langere tijd, afwijkt van het programma van de groep. Van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften wordt een (digitaal) zorgdossier aangelegd. In het dossier kunnen  handelingsplannen, toetsuitslagen, testverslagen en bijv. gespreksverslagen opgeslagen worden. 

 Meerbegaafde leerlingen
Naast de zorg voor kinderen die zich minder snel ontwikkelen hebben wij ook specifieke aandacht voor de meerbegaafde leerlingen. Meestal zijn dit de leerlingen die weinig instructie nodig hebben en snel kunnen starten met hun opdrachten. Extra mogelijkheden zoeken wij in verdieping van de leerstof. De pittige plustorens worden hierbij ingezet. De leerlingen die in aanmerking komen voor HAVO of VWO kunnen meedoen met het Toptraject. De leerlingen volgen dan op het voortgezet onderwijs een aantal lessen zoals bijv. techniek, wiskunde of Latijn. Voor leerlingen waarbij ons aanbod niet toereikend is kan er in overleg met ouders en passend onderwijs Almere een plek gevonden worden op het Talentenlab (zie: ieder zijn talent, talentenlab).