Almeerse Scholen Groep

De Zeeraket is een openbare basisschool. Zij maakt deel uit van de Almeerse Scholen Groep (ASG). In januari 2007 is dit een zelfstandige stichting geworden. Het stichtingsbestuur is samen met het College van Bestuur verantwoordelijk voor alle Almeerse openbare scholen.

Ongeveer vijftig basisscholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs vallen onder dit bestuur. Deze scholen zijn verspreid over de verschillende stadswijken en de scholen hebben regelmatig contact met elkaar.

Voor meer informatie www.almeersescholengroep.nl