Visie

Wanneer een leerling  na 8 jaar Zeeraket de school verlaat is hij in staat om:

 

1.         Keuzes maken en doelen stellen/Onafhankelijkheid in persoonlijk leiderschap

Waarom:  life skills/leiderschap   : doelen stellen, plannen, tijdindelen, organiseren,

Cultuur: Initiatief nemen, verantwoordelijkheid, integriteit

Hoe: doelen stellen, door binnen de methodes de kinderen bewust te maken van de doelen, die ze binnen dat blok, moeten behalen, creëer je eigenaarschap. Vervolgens leren de leerlingen en in overleg met de leerkracht prioriteiten te stellen tijdens de instructies.  Binnen de thema’s zal er ruimte zijn voor het plannen en organiseren. De leerkracht zal bij de thema’s de leerdoelen vaststellen, de leerlingen hebben daarbinnen de ruimte om keuzes te maken en te bepalen hoe deze te bereiken. De leerlingen wordt geleerd om te werken met een plan, waarin het belangrijk is om het einddoel voor ogen te hebben. Als grondhouding verwachten we van de leerlingen dat ze belangrijke zaken eerst doen, eerst werken, dan spelen.

 

2.         Goed samen kunnen werken, wederzijdse afhankelijkheid

Waarom: je hebt altijd anderen nodig om tot een zo’n hoog mogelijke prestatie te kunnen komen. Je hebt niet altijd alle kunde en kennis in huis.

Hoe: In conflictsituaties willen we leerlingen leren te denken in win-win situatie. De leerlingen leren eerst te begrijpen door te luisteren met oren, ogen en hart alvorens te reageren en begrepen te worden.  Luisteren is een van de belangrijkste onderdelen binnen communicatie, waarbij we leerlingen al op deze leeftijd bewust maken van de grote rol van lichaamstaal. Dit wordt door iedereen in de school voorgeleefd. Wij verwachten dan ook van alle betrokkenen deze grondhouding.

Het samenwerken heeft een groot aandeel binnen het onderwijs. Tijdens de vakken rekenen, taal en lezen zullen er bewuste opdrachten plaatsvinden om de leerlingen dit te leren en dit te stimuleren. Te denken valt aan coöperatieve werkvormen. Tijdens het thematisch werken zullen er regelmatig grotere groepsprestaties van de leerlingen verwacht worden, hierdoor gaan de leerlingen ervaren dat je samen meer bereikt. Dat is synergie: erkennen van verschillen en vervolgens samenwerken om tot een beter resultaat te komen dan een ieder in zijn eentje kan presteren. Dan geldt 1+1= 3 of meer.

 

 

3.         Evenwichtig  te zijn

Waarom: het is belangrijk dat een leerling leert te zorgen voor alle facetten van het lichaam zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal emotioneel.

Om gezond en gelukkig te zijn is het belangrijk om aan deze facetten allemaal evenveel aandacht aan te besteden. Wanneer je te veel gefixeerd bent op een van de facetten dan raak je uit balans.

Hoe: we leren de leerlingen op meerdere manieren te leren: hoofd, lijf en hart! Door de eerdere wortels goed te ontwikkelen is een leerling instaat om keuzes te maken die ervoor zorgen dat alle facetten in balans zullen blijven.

 

De vakken: rekenen, taal en lezen, hebben een duidelijke plek binnen het onderwijs. Deze vakken worden gegeven aan de hand van een goede en bewezen methoden die aandacht bieden aan alle leerlingen op de verschillende niveaus. Door te werken met de methoden voldoe je aan de kerndoelen die gesteld worden door het ministerie van onderwijs.

Door de gehele dag aandacht te bieden aan de gewoonten, zullen de resultaten bij de vakken rekenen, taal en lezen verhogen.

Leerlingen die de Zeeraket verlaten hebben de regie over hun eigen ontwikkeling. Zij ‘kennen’ zichzelf, zijn trots op persoonlijke kwaliteiten en delen hun passie. Zij hebben inzicht in hun persoonlijke ‘leren’; wat kan ik, hoe leer ik, wat heb ik nodig? Zij delen de verantwoordelijkheid voor een gemeenschappelijk resultaat; nemen samen beslissingen over inhoud, proces en product van hun werk. Zij werken samen naar de beste oplossing voor iedereen, kunnen doelgericht en planmatig werken. Onze leerlingen hebben zelfvertrouwen, nemen initiatief, werken zelfstandig. Zij herkennen problemen, communiceren deze en zoeken naar strategische oplossingen. Door samenwerking leren onze leerlingen rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen. Ze reflecteren op hun eigen handelen, nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor de ander en onze omgeving. Onze leerlingen maken gebruik van ICT om kennis te construeren die nieuw voor hen is. Zij kunnen goed omgaan met ICT-middelen zoals computers, sociale media en internet en hebben het vermogen om (informatie)bronnen op waarde te schatten. 

 

Wij bereiken dit door:

The Leader in me, life skills

Ontwikkeling van onze teamleden binnen een professionele leergemeenschap

Zorg te dragen voor een frisse inrichting, die plezier en levendigheid uitstraalt

Het verder bouwen van opbrengst- en handelingsgericht werken, met als doel het bieden van Passend Onderwijs

Te investeren in goede materialen en (les)methoden

Een gevarieerd (onderwijs)aanbod met oog voor ontwikkelingen op het gebied van ICT

Zelfevaluatie en reflectie op het eigen handelen een belangrijke plaats te geven

Samenwerking en goede communicatie met ouders en omgeving, passend bij onze situatie.