Ieder zijn talent

Ieder zijn talent: 

Op de Zeeraket vinden wij de brede ontwikkeling van leerlingen belangrijk. De leerlingen leren de basisvakken in ochtenduren. In de middaguren leren de leerlingen thematisch, hier komen onder andere met behulp van expertlessen veel verschillende disciplines aan bod. Zo willen we tegemoet komen aan ieders interesse, leerstijl en talent.  

Vanaf groep 4 is er op de Zeeraket ruimte ingepland voor schaaklessen voor alle kinderen, dit stimuleert het creatieve en oplossend denkvermogen.  
Leerlingen die de basisstof gemakkelijk aan kunnen komen in aanmerking voor een extra aanbod.  
Dit aanbod kent verschillende mogelijkheden. De verschillende methoden bieden pluswerk. De rekenmethode (wereld in getallen) heeft pluswerkboeken en ook voor zowel taal als spelling zijn er Staal plusschriften.  
Indien dit aanbod nog onvoldoende toereikend is wordt er gebruik gemaakt van Levelwerk in groep 1 t/m 4 en de pittige plustorens  in groep 5 t/m 8.  

Levelwerk 
Dit is uitdagend werk met een hogere moeilijkheidsgraad wat in de eigen groep gemaakt kan worden. Het logisch oplossen van vraagstukken staat centraal.  

Pittige plustorens 
Met behulp van de pittige plustorens werken de leerlingen aan open opdrachten die uitdagen tot creatief en oplossend denken. De opdrachten variëren van taal tot techniek, van kunst tot organisatie. De pittige plustorens bevatten pepers (opdrachten), die top-down zijn opgebouwd en gestructureerd volgens het TASC-model en de taxonomie van Bloom. Ook hierbij werken de kinderen met hoofd, hart en handen.  

Talentenlab  
De mogelijkheid bestaat dat leerlingen van de Zeeraket gebruik maken van het talentenlab aanbod. Dit is een bovenschools aanbod waar meer- en hoogbegaafde leerlingen 1 ochtend per week aan kunnen deelnemen.