Kindercentrum Almere

Basisschool De Zeeraket (Almeerse Scholen Groep) en Kinderdagverblijf De Zeeraket (KinderCentrumAlmere) werken samen door:

  • basisonderwijs en kinderopvang onder één dak aan te bieden;
  • de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar in één gezamenlijke visie en ontwikkelingscurriculum vorm te geven;
  • de doorgaande leerlijn van kinderen van 3 naar 4 jaar in dat curriculum een speciale aandacht te geven;
  • elkaar wederzijds op het gebied van personeel en materieel te ondersteunen.

 

Vanuit die samenwerking wordt de TSO uitgevoerd door KinderCentrumAlmere. De TSO maakt het enerzijds mogelijk dat het onderwijspersoneel zich even kan terugtrekken om pauze te houden en anderzijds kunnen de kinderen onder begeleiding van pedagogisch werkers een half uur heerlijk buitenspelen. Tijdens de TSO hebben pedagogisch werkers een actieve rol waarin zij kinderen op een leuke en uitdagende manier aanzetten tot spel en bewegen. Even het hoofd leeg maken! Een sportdocent maakt deel uit van het team pedagogisch werkers.

 

Schematisch:

12:15 – 12:30 uur: lunch o.l.v. juf of meester (ouders dragen zelf zorg voor lunchpakket en drinken)

12:30 – 13:00 uur: leuke activiteit o.l.v. pedagogisch werkers

 

Vóór en na de TSO hebben pedagogisch werkers en juf of meester van de school een kort overdracht moment.

 

De TussenSchoolse Opvang wordt maandelijks gefactureerd door KinderCentrumAlmere op basis van 40 weken per jaar. De kosten bedragen €1,= per dag.

De facturatie is gebaseerd op het aantal weken dat de school geopend is. Voor meer informatie over Kindercentrum Almere verwijzen wij u naar de website:  www.kindercentrumalmere.nl.