Resultaten

Het gehele jaar wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de leerlingen. Door middel van de Citotoetsen, halverwege en aan het einde van het jaar, wordt er op een objectieve manier een controle ingebouwd. In het begeleidingsplan kunt u lezen hoe de zorgstructuur van De Zeeraket is vormgegeven.

Begeleidingsplan