Methodes

Groep 1-2; Onderbouwd

Groep 3: Lijn 3 

Groep 4-8:

Rekenen: Wereld in getallen

Taal: Staal

Spelling; Staal

Lezen: Station Zuid

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL

Thematisch werken: Blink wereld

Engels: Groove me

Muziek: Kazoo

Verkeer: Veilig Verkeer Nederland