Huiswerk

Kinderen hebben hun vrije tijd nodig om zich te kunnen ontspannen. Wel is er begeleiding gewenst bij bijvoorbeeld het oefenen van tafels en het voorbereiden van een spreekbeurt. Vanaf groep 7 wordt er wekelijks huiswerk mee gegeven. Het huiswerk wordt meegegeven om kinderen de gelegenheid te geven thuis te oefenen en te leren. Wij doen dit mede om de overgang naar het middelbaar onderwijs minder groot te maken.